Wij verbeteren het functioneren van mensen, organisaties en de maatschappij door te vertrouwen op solid science. Voor uw oplossing verkennen we de literatuur, doen onderzoek en bieden u het beste wat de wetenschap te bieden heeft. Wij bieden u ook wat anderen niet doen: We rapporteren hoe succesvol onze oplossing is nadat we hem hebben geïmple-menteerd. 
 ONZE AANPAK IN DRIE STAPPEN

Voor elke uitdaging die we aanpakken nemen we drie stappen:

  
     stap 1

           
    LITERATUUR 
    ANALYSE


     We analyseren eerst 
     de literatuur door 
     middel van beproefde      meta-analyses. U      
     krijgt een rapport 
     met analyse en 
     voorgestelde 
     oplossing. 
 
  
    stap 2

           
   OPLOSSING 
   ONTWERPEN       

    We creëren 
    vervolgens een    
    oplossing door de 
    wetenschap op 
    innovatieve wijze toe 
    te passen. 
    
  
    stap 3

   OPLOSSING 
   TESTEN 

    Na een afgesproken 
    periode waarin we 
    onze oplossing 
    hebben geïmpleme-
    nteerd testen we 
    onze oplossing door 
    middel van solide 
    analyses. ONZE OPLOSSINGEN ZIJN EFFICIËNT

Onze oplossing zijn veel goedkoper dan andere bedrijven en beter gegrond in de wetenschap. Daarom hebben we een betere prijs-kwaliteitsverhouding. We kunnen goedkoper werken, omdat onze overhead erg laag is en omdat we gedreven worden door idealen in plaats van winst. Wij willen de wetenschap geïmplementeerd zien in de maatschappij, waardoor mensen gelukkiger en productiever worden. Innovatie, solide wetenschap en de relevantie van onze oplossingen komen eerst en focus op winst volgt slechts als onze producten solide zijn.
 
We richten ons op emoties, motivaties en gedragingen, in velerlei vormen. Wilt u weten of u beter temperatuur kunt veranderen of de kleur van uw kantoor om uw werknemers creatiever te laten zijn? Wilt u weten of u beter aan persoonlijkheid van uw werknemers kunt veranderen of de teamstructuur moet veranderen om ze gelukkiger te maken? Het zijn maar een paar voorbeelden van oplossingen die we kunnen onderzoeken. 


info@hijsa-bcc.nl
+31631255028
https://www.linkedin.com/company/hijsa-behavior-change-consultancy  https://www.facebook.com/hijsabcc/?fref=ts https://twitter.com/hijsa_bcc