HET PENGUIN PROJECT
 
 
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN: 
ENERGIEVERBRUIK & EENZAAMHEID 

Overconsumptie van fossiele brandstoffen is een enorm maatschappelijk probleem. We raken onze natuurlijke bronnen zo kwijt, terwijl ons klimaat enorm verstoord wordt door toegenomen CO2 uitstoot.  

Eenzaamheid is nog een enorm maatschappelijk probleem. Het niet hebben van een goed sociaal netwerk is even bedreigend of zelf nog bedreigender dan obesitas, niet sporten, 6 glazen alcohol per dag drinken, of roken! 


ONZE OPLOSSNIG


We willen energieverbruik vermind-eren door eenzaamheid te reduceren. Maar waarom? 

Net zoals pinguïns hebben mensen warmte en aanraking nodig om zichzelf warm te houden. Onderzoek laat zien dat zij die geen persoonlijke pinguïn thuis hebben - en vooral zij die zich eenzaam voelen - meer energie ver-bruiken om zich warm te houden.  
 
 

                meer informatie 


ONS PLAN VAN AANPAK 

Ons plan heeft drie verschillende fases:  


STAP 1: CORRELATIONEEL ONDERZOEK
hier onderzoek we de relatie tussen 
eenzaamheid en energieverbruik


STAP 2: HOE INTERVENIËREN WE?
hier onderzoeken welke factoren 
belangrijk zijn voor een interventie


STAP 3: INTERVENTIE

hier gaan we energieverbruik verminderen door
eenzaamheid in de maatschappij terug te brengen

GEFASCINEERD DOOR 
HET PROJECT?
 
Dit project is een van onze maatschappelijke projecten. We zoeken dus mensen die ons project financieel of materieel willen onder-steunen. Neem contact met ons op en we kunnen aangeven hoe u kunt bijdragen.  

neem
contact
met ons op
                        
                                                     
                                                                  

info@hijsa-bcc.nl
+31631255028
https://www.linkedin.com/company/hijsa-behavior-change-consultancy  https://www.facebook.com/hijsabcc/?fref=ts https://twitter.com/hijsa_bcc